איכות אוויר במפרץ חיפה – תמונת מצב.

סיכום שנת 2016, כולל רבעון ראשון של שנת 2017דו"ח מסכם של אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, יוני 2017 קרא עוד על איכות אוויר במפרץ חיפה – תמונת מצב.

איכות אוויר במפרץ חיפה- בין מיתוס למציאות

במשך שנים נחשב מפרץ חיפה לאזור הסובל מאיכות אוויר ירודה (בעל רמה גבוהה של מזהמים באוויר) ומכיל כמות גדולה של חומרים מסוכנים.פעולות רבות שנעשו באזור מפרץ חיפה, תרמו רבות לשיפור איכות האוויר כאשר מצב איכות האוויר כיום... קרא עוד על איכות אוויר במפרץ חיפה- בין מיתוס למציאות