הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

מידע

מדד איכות האוויר (מא"ה) שפותח באיגוד ערים אזור חיפה - איכות הסביבה, נבנה בהתאם לשיטה מקובלת בארה"ב ואירופה במטרה לידע את הציבור הרחב על מצב איכות האוויר באזור מגוריו באופן שוטף ובזמן אמת.
מא"ה מאפשר להשוות בין מצבי איכות אוויר במקומות שונים ובזמן שונה. המדד הותאם לתנאי הארץ על ידי שימוש בתקנים ישראלים לזיהום אויר. ניתן לחשב מדד ממוצע לתקופה מסוימת (יום, שבוע, חודש) ולצייר גרפים שונים.
על פי השיטה, בכל מקום בו מתבצעת מדידה רציפה של ריכוז באוויר של ארבעת המזהמים SO2, PM10, NOX , O3 (אוזון, תחמוצות חנקן, חומר חלקיקי עדין , גופרית דו-חמצנית) ניתן לחשב את המדד עבור כל אחד מהמזהמים בנפרד, בהתאם למשואה:

AQI = 100 - K*C
כאשר: AQI = מדד איכות האוויר (מא"ה), K = מקדם שונה לכל מזהם, C = ריכוז המזהם הנמדד.

המדד הנמוך ביותר מבין המדדים שחושבו עבור כל מזהם בנפרד (מייצג למעשה את הזיהום הגבוה ביותר) הוא מדד ה"מא"ה" המתפרסם באותה עת במקום המדידה (תחנת הניטור).
למען זיהוי קל יותר של מצב איכות האוויר, בנוסף לערך מספרי משתמשים בשלושה צבעים בהתאם:

איכות אוויר טובה- תחום של 50-100

איכות אוויר בינונית- תחום של 0-50

איכות אוויר גרועה- תחום שבין 0 ובין 200-.

במצב של ריכוז "אפס" של אחד המזהמים (לא קיים מזהם באוויר), מא"ה = 100 (הערך המירבי).

במצב שריכוז מזהם כלשהו שווה לערך התקן לאיכות אוויר, מא"ה = 0.

רק ערכים שליליים של מא"ה מייצגים ריכוזי מזהמים החורגים מהתקן.

* קיימת אפשרות של החלפה או הכללת מזהמים נוספים (המוגדרים ע"י תקנים) בחישוב מא"ה.