הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

רשימת בעלי היתרים לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת

המשרד להגנת הסביבה מסמיך בודקים בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת- למידע נוסף לחצו כאן.

להורדת הרשימה המלאה (מתעדכנת באתר המשרד להגנת הסביבה) לחצו כאן.