הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

צוות האיגוד

 • ד"ר עופר דרסלר

  מנכ"ל איגוד ערים
 • מירב הדר

  עוזרת מנכ"ל וממונה חוק חופש המידע

 • אילן זילברמן

  מרכז תעשיות ורישוי עסקים

 • ד"ר אלה ברלין

  מרכזת משאבי אוויר

 • שמעון אייזנברג

  מרכז חומרים מסכונים

 • אירה צ'וחננקו

  רכזת חומרים מסוכנים

 • ד"ר דן גוטליב

  מרכז חינוך סביבתי וקיימות

 • ד"ר מונה נופי-נעמה

  מרכזת קרינה אלקטרומקנטית

 • שרה איגר פרוסנר

  רכזת תכנון סביבתי

 • לאורה פרנקל

  מהנדסת איכות אוויר ממונה על מפעלים

 • גנאדי אלטשולר

  מהנדס איכות הסביבה

 • אופיר ניסן

  מרכז מערך ניטור אוויר

 • יוסי אלעזר

  מרכז מניעת רעש

 • חגי שאול

  גזבר
 • חיים מוזר

  חשב
 • טום טסלר

  מתנדב שירות לאומי