הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

פליטות מתחנות תדלוק

באזור מפרץ חיפה פועלות מעל 100 תחנות תדלוק המאחסנות והמנפקות בנזין סולר ומספר סוגי דלקים נוספים. הפעלת תחנת תדלוק מהווה פעילות טעונת רישוי ועל כן עליה להחזיק ברשיון עסק לפי פריט 2.2א. רשיון העסק תלוי בתנאים הנמסרים לעסק מטעם משרדי ממשלה שונים, המשרד להגנת הסביבה מוסר תנאים לרשיון עסק המכילים התייחסות לנושא הפליטות לאוויר.

אדי דלק עשויים להשתחרר לאוויר כתוצאה מעצם פעילות אחסון הדלק, על מנת למנוע מצב זה צנרת האוורור של מיכלי הדלק מכוסה בשסתומי פריקת לחץ הנפתחים אך ורק עם הגעה ללחץ המהווה סיכון בטיחותי. על מנת לוודא שמערכת הצנרת אטומה מלבד שסתומי פריקת הלחץ, תחנות הדלק מחוייבות בביצוע של בדיקת פאזה גזית בה צנרת התחנה והמיכלים ממולאים בגז אינרטי כדוגמת חנקן ונמדדת ירידת הלחץ אל מתחת לסף תקני המוגדר לפי נתוני התחנה, אם הלחץ נשאר מעל תקן זה המערכת נחשבת אטומה, ירידה מתחת לתקן זה מחייבת ביצוע הליך אחזקה ושתי בדיקות פאזה גזית חוזרות עם תוצאות תקינות, מובן מאליו שכל שינוי משמעותי במערכת האחסון וההולכה בתחנה מחייב בדיקה חוזרת.

חלק גדול מפליטת האדים עשוי להשתחרר בעת פריקת הדלקים ממיכלית כביש אל מיכלי האחסון התת קרקעיים, לשם צמצום מימדי התופעה תחנות התדלוק מחוייבות בהתקנה של מערכת השבת אדים הפועלת על בסיס החלפת נפחים, כך שנפח האדים בתוך המיכל התת קרקעי עובר אל מיכלית הכביש. בנוסף לכך, קיימים נהלים לביצוע תדלוק תחתי בו נקודת המילוי טבולה בנוזל הדלק שבמיכל המתמלא כך שנמנעת זרימה שלו באוויר הפתוח אשר עשויה לתרום לאידוי ונהלים לאיטום של מיכלית הכביש למניעת בריחת אדים דרך הפתחים העיליים.

שלב נוסף בפעילות תחנת הדלק שממנו עשויים להיפלט אדי דלק הוא ניפוק הדלק לצרכנים, גם במקרה זה תחנות התדלוק מחוייבות בהתקנת מערכת השבת אדים על בסיס החלפת נפחים אשר מעבירה את האדים ממכונית הצרכן אל המיכל התת קרקעי, את פעילות מערכת השבת האדים מווסת בקר הדואג לשמר יחס שווה בין הדלק הנמכר לאדים הנשאבים. הבקר מכוייל ליחס זה אחת לשלוש שנים ובמקרה של סטייה משמעותית חוזרת ונשנית מהיחס השווה כפי שמוגדר בתנאים לרשיון העסק הוא מתוכנת להשבית את עמדת הניפוק המתפקדת באופן לקוי. בהנחה שכל המערכת אטומה ומתפקדת כראוי נוצר מעגל סגור בו האדים עוברים מהרכב הפרטי אל המיכל התת קרקעי וממנו אל מיכלית הכביש המעבירה אותם אל מיכלי הדלקים בבית הזיקוק או בחוות המיכלים של חברות הדלק שם הם עוברים תהליך של השבה לתוצר.

האיגוד משתתף בסיורי פיקוח בהם נבדקת אטימות המערכת בצורה ויזואלית תוך הסתמכות על מצלמה תרמית המתוכננת לגלות דליפות אדי חומרים אורגניים נדיפים. יש לציין שבהיעדר מערכות שצויינו לעיל ניתן לצפות לאובדן לאוויר של 0.2% מכלל נפח הדלק העובר בתחנה בעוד שמערכת השבת אדים שלב ראשון עשויה לצמצם כמות זאת בכ-95% ומערכת השבת אדים שלב שני עשויה לצמצם 90% מהפליטה הנותרת. לפיכך, יש לבדוק את תוקף בדיקת הפאזה הגזית, תוקף בדיקת הביצועים או ההתקנה של שסתומים לפריקת לחץ ותוקף כיול מערכת השבת האדים עבור השלב השני. כמו כן, נבדקת תחזוקה של מערכת השבת האדים לפי הוראות יצרן תוך שימוש ברכיבי ציוד הנכללים בהסמכת תו התקן של המערכת והיסטוריית הניטור הרציף של תוצאות ביצועי מערכת השבת האדים הנשמרת בתחנה.

 

פעילות האיגוד לצמצום פליטות אדי דלק מתחנות תדלוק זוכה לכיסוי תקשורתי נרחב, כפי שניתן לראות בכתבות הבאות שהתפרסמו ב-17.02.2017 וב-17.06.2016 בהתאמה בעיתון ידיעות חיפה: