הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

מערך ניטור אוויר

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה מפעיל מערך משוכלל של 15 תחנות ניטור. הנתונים המתקבלים מתחנות אלו זמינים לרשות התושבים, לצפייה בהם יש לגשת לאתר פרסום הנתונים. מערך הניטור מצוי בעיצומו של תהליך שדרוג רחב היקף הכולל חידוש ציוד קיים והוספה של ציוד חדש, עדכונים נוספים ייפורסמו בהמשך. הטבלה להלן מציגה את המצב הנוכחי של מערך הניטור על 15 תחנות הניטור הרציפות הנייחות והתחנה הניידת שלו, כולל כתובות האתרים בהם הן ממוקמות, פירוט המזהמים ונתונים מטאורולוגיה הנמדדים בכל תחנה:

פירוט מערך הניטור

במקביל לתחנות הניטור שבבעלות איגוד הערים, פעלו במרחב מפרץ חיפה מערכות ניטור נוספות של גופים שונים:

1. שלוש תחנות ניטור של חברת החשמל: כרמל צרפתי, כרמל מרכז ופארק הכרמל, המחוברות בזמן אמת גם הן למרכז הבקרה של האיגוד.

2. ארבע תחנות ניטור של חב' "יפה נוף" המנטרות את איכות האוויר באזורי המגורים הסמוכים לפורטלים (כניסות) של מנהרות הכרמל, תחנות אלה מחוברות למרכז הבקרה של האיגוד גם כן, תכולתם מפורטת להלן:

תחנת הניטור של חברת "יפה נוף":

יזרעאליה (רח' רטנר)

רוממה (רח' קרן היסוד)

נווה יוסף (רח' התשעה)

כרמליה (רח' שלומציון המלכה)

מזהמים נמדדים:

PM10, NOx. CO, רעש

PM10, NOx. CO, רעש

PM10, NOx. CO

PM10, NOx. CO, רעש

פרמטרים מטאורולוגים נמדדים:

WS, WD, RH, Temp

WS, WD, RH, Temp

WS, WD, RH, Temp

WS, WD, RH, Temp

מקרא פרמטרים:

משקעים: גשם- PCIP ; לחץברומטרי - BPR ; לחות יחסית - RH ; כיוון הרוח - WD ; עוצמת הרוח - WS;

חלקיקים מרחפים נשימים בעלי קוטר ארודינמי קטן מ-10 ו-2.5 מיקרון - PM10/PM2.5 ; קרינה סולרית - SR ; טמפרטורה - TEMP,

גופרית דו חמצנית - SO2 ; אוזון - O3 ; חד תחמוצת הפחמן - CO ; תחמוצות חנקן - NOx ;

סימול BTEX=בנזן, טולואן, אתיל-בנזן, קסילנים (אורטו-מטה-פרה).

* בנוסף לרשימה הבאה, ניטור מתכות וחומרים נוספים מתבצע באופן לא רציף ונמצא במעקב של האיגוד. הפירוט מפורסם בדוחות השנתיים של האיגוד.

מתכות: קדמיום (Cd); ונאדיום (V); ארסן (As); עופרת (Pb); ניקל (Ni), כרום (Cr).
אניונים: סולפאטים(=SO4) ; ניטראטים (-NO3); פוספאטים (מבוטא כ-P2O5); כלורידים (-Cl).