הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

מדידות קרינה בגני ילדים

פרויקט "מדידות שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל בגני ילדים ברשויות האיגוד"

ילדים רגישים באופן מיוחד להשפעות סביבתיות, במקרה זה חשיפה לקרינה בלתי מייננת. לכן בחר האיגוד להתחיל במדידות יזומות בגילאי גן מבין שאר מוסדות החינוך, בכדי להעניק ולהבטיח סביבה לימודית בטוחה.

הפרויקט החל בשנת 2012 בערים: חיפה, ק. ים, ק. מוצקין, ק. אתא, ק. ביאליק ומועצה מקומית רכסים. בשנת 2015 הורחבו המדידות לערים טבעון, דליית אל כרמל וטירת הכרמל ובשנת 2016 גם לנשר.

הפרויקט כולל גני ילדים עירוניים בלבד.

בכל גן, אותרו מקורות קרינה חיצוניים כגון קווי חלוקת חשמל ופילרים, וכן מקורות קרינה פנימיים כגון ארונות חשמל, תאורה ומכשירים בעלי מנוע חשמלי שבתוך הגן.
המדידות בוצעו בכיתות ובחצרות בדגש על מקומות בהם קיימת שהייה ממושכת של ילדים.

לאחר סיום המדידות, התוצאות הוצגו להנהלת אגפי החינוך והדו"חות הועברו לרשויות המקומיות. ביקורים ובדיקות מדגמיות בוצעו ב- 20%-25% מהגנים בהם דווח על חריגות מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.
תוצאות המדידות מסוכמות בצורה מרוכזת במסגרת הדו"חות השנתיים של האיגוד, תוך ציון הפעילות שנעשתה לטיפול בחריגות והמלצות האיגוד לרשויות להמשך טיפולן.

תוצאות תקינות בגן לאחר טיפול הרשות המקומית

  

תוצאות תקינות בגן לאחר טיפול הרשות המקומית