הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

מדד איכות אוויר

מדד איכות האוויר המפורסם באתר זה מחושב בהתאם להנחיות מערך הניטור הארצי.