הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

הודעות ועדכונים › המשרד להגנת הסביבה לא יחדש את היתר הרעלים למכל האמוניה

חזרה לעמוד קודם ›

 המשרד להגנת הסביבה לא יחדש את היתר הרעלים למכל האמוניה. השר זאב אלקין: "לאור העובדה שאין פתרון באופק, המכל מעמיד את הציבור ואת הסביבה בסיכון שלא נוכל להסכים לו".

איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מצטרף לעירייה חיפה ומברך את המשרד להגנת הסביבה על ההחלטה לא לחדש את היתר הרעלים. יחד עם זאת בעירייה חולקים על הצורך לאפשר עוד 4 חודשים ובתגובתם מציגים חלופות מיידיות שימנעו כניסה נוספת של האוניה, "חשוב לציין שכל כניסה של האוניה למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל מהווים סכנה מיידית".

הודעת המשרד להגנת הסביבה:

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "המשרד להגנת הסביבה סבור שאין מקומו של מכל האמוניה במפרץ חיפה. במהלך השימוע ביקשנו מחיפה כימיקלים להציג לנו חלופה ברורה וישימה עם לוחות זמנים קצרים וקבועים למכל. לצערנו, הנהלת חיפה כימיקלים בחרה שלא להשתמש באפשרות זו, כפי שגם בעבר בחרה שלא לפעול להצלחת המכרז להקמת מפעל האמוניה בדרום. בתנאים אלה, מתוקף האחריות והסמכות שחלה עלינו לדאוג להגנת בריאותם של מאות אלפי תושבי מפרץ חיפה, התנהלות חיפה כימיקלים לא השאירה לנו ברירה אלא להחליט על אי-חידוש של היתר הרעלים לשימוש במכל האמוניה, על אף הלחצים הרבים שהופעלו עלינו. יחד עם זאת, מתוך האחריות לאספקת האמוניה לצורכי המשק ועל סמך חוות הדעת שקיבלנו מהמל"ל וממשרד הכלכלה, נתנו תקופה של שלושה חודשים להיערכות המשק למסלולים אלטרנטיביים לרכישת האמוניה"

בהמשך לשימוע שקיים המשרד להגנת הסביבה ב-20 בדצמבר 2016 לבעלת היתר הרעלים למכל האמוניה בחיפה, חברת חיפה כימיקלים, ולאחר בדיקה מקיפה של החומר שהגישה החברה ב-1 בפברואר, החליט המשרד להגנת הסביבה שלא לחדש את היתר הרעלים של חברת חיפה כימיקלים, הפוקע ב-1 במארס.

על מנת שהתעשייה תוכל למצוא מענה חלופי לאספקת האמוניה מבלי שפעילותה תיפגע ולהיערך למענה חלופי לאספקת אמוניה למשק בשעת חירום, ובהתאם לחוות הדעת של המועצה לביטחון לאומי (מל"ל) ובדיקה מקצועית שביצע משרד הכלכלה - תינתן למשק אורכה בת שלושה חודשים לצורך התארגנות להמשך ייבוא האמוניה, עד ל-1 ביוני 2017. בתקופה זו תספק חיפה כימיקלים את כלל צורכי המשק, ובכלל זה לשעת חירום.

יודגש, כי החל מה-1 במארס לא תתבצע פריקת אמוניה נוספת למכל – אלא אם יוכח כי האמוניה שבמכל אינה מספיקה לצורכי כלל המשק לחודשי ההתארגנות בתקופת המעבר, באישור המשרד. המשרד להגנת הסביבה מצפה מהמשק להתארגן במהלך אורכה זו להמשך.

החלטה זו של המשרד להגנת הסביבה הגיעה לאחר שחברת חיפה כימיקלים לא הצליחה להוכיח באופן מניח את הדעת כיצד תוכל להסיר את הסיכון לאוכלוסייה בהתאם למדיניות המשרד בנושא מרחקי הפרדה וכן מניעת הסיכון מאסונות טבע, ולא סיפקה אלטרנטיבות עם לוחות זמנים קצרים וברורים לסילוק המכל ולהסרת הסיכון מהמפרץ – זאת, בניגוד להנחיות שהציב המשרד בשימוע.

לאור העובדה שאין פתרון באופק, עמדת המשרד היא כי מערך יבוא האמוניה מעמיד את הציבור ואת הסביבה בסיכון שאינו קביל - הן בזמן שגרה והן בזמן רעידת אדמה

(מיכל האמוניה בחיפה. צילום: מתן נעים)