הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

דיגום סביבתי

דיגום סביבתי באיזור מפרץ חיפה מתבצע על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוק אוויר נקי התשס"ח - 2008.

מפת אתרי הדיגום ותוצאות הדיגומים, מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה (לחצו כאן).

 

למפת האיזור עם אתרי הדיגום:

יש ללחוץ בתפריט בצד ימין "מפות" "דיגום סביבתי".

לתוצאות בכל אתר דיגום המסומן במפה: יש ללחוץ על האתר עצמו במפה.

להפקת דוחות תוצאות הדיגום לפי המיקום ולפי המזהם:

יש ללחוץ בתפריט בצד ימין "הפקת דוחות מפורטים" "דיגום סביבתי".

 

*הדיגום והבדיקות המוצגים באתר זה נעשו ע"י ובאחריות המשרד להגנת הסביבה.