הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

אודות תחום תעשיות ורישוי עסקים

בשטח השיפוט של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה ממוקמים מספר רב של מפעלים ועסקים שונים ובשל כך פעילות האיגוד בתחום הסביבתי מתפרס במגוון תעשיות.

מירב התעשיות ממוקם באזור מפרץ חיפה עם דגש מיוחד על תעשיות כימית ופטרוכימית.
אך אזורי תעשייה ועסקים מצויים בכל הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד.

מתוקף תפקידו, מטפל האיגוד בהיבטים הסביבתיים הקשורים למינהל מוניציפלי, כולל רישוי עסקים והיתרי בנייה ונענה לפניות בעניין מפגעים סביבתיים, בין אם מתושבים ובין אם מגורמים רשמיים, כגון המשרד לאיכות הסביבה או רשויות מקומיות.

תעשיות

האיגוד מהווה גורם פעיל בטיפול במישורים הבאים:

  • קבלת מידע וברור ממצאים לגבי מפגעים קיימים או פוטנציאלים.
  • הצבת דרישות סביבתיות, לרבות תנאים לרישיון עסק או להיתרי רעלים.
  • טיפול המשך, בין אם נדרש מעקב שותף ובין אם מדובר על קביעת יישום דרישות חד-פעמיות.

האיגוד פועל בשיתוף מלא עם גורמים עירוניים וממשלתיים בעיקר מחלקות רישוי עסקים והפיקוח של הרשויות המקומיות וזרועות האכיפה של המשרד לאיכות הסביבה.

בתחום הרישוי, בהתאם לחוק רישוי עסקים והתקנות מכוחו (האחרונות ביניהן שנכנסו לתוקף בחודש דצמבר 2000), חייבים המפעלים להגיש לרשות המקומית בקשה לרשיון עסק ולעבור הליך רישוי שכולל קבלת אישורים מגורמים הנוגעים לדבר.

מבחינת איכות הסביבה, מתן האישור מלווה, במידת הצורך, בתנאים שמתייחסים להשפעות השונות לסביבה של פעילות המפעל או העסק, כגון: פליטות מזהמים לאוויר, כמות המזהמים בשפכים, אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים וכו'.

מפרץ חיפה