הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

אודות תחום תכנון סביבתי

כל תכנית פיתוח משמעותית, ביוזמת גורמים ציבוריים או פרטיים, אשר עלולות להיות לה השלכות סביבתיות, עוברת בדיקה סביבתית על ידי כל אחד מאנשי צוות האיגוד לפי תחום התמחותו, כאשר חוות הדעת המשולבת מבוצעת בריכוז ותיאום של תחום התכנון הסביבתי.

לשם שילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון בצורה המיטבית, רצוי לזהות הבעיות הסביבתיות המיוחדות לכל פרוייקט ולהגדיר האמצעים לתיקונן בשלבים מוקדמים ככל האפשר של הפרוייקט.

הגנים הבאהיים

רכזת התכנון הסביבתי משתתפת כנציגת האיגוד בוועדות עורכים וצוותי היגוי של תכניות הנמצאות בהכנה (כגון: תכנית הנמל, שדה התעופה חיפה ועוד).

בתכניות ביוזמת הרשות המקומית או חב' יפה נוף, נבדקות התכניות ע"י כל אגפי העירייה הרלוונטיים, כולל מההיבטים הסביבתיים ע"י צוות האיגוד ומתקיים תהליך של ליווי הפרוייקט בשלבי התכנון, עד העברתו לועדה המקומית.
תוכניות מקיפות ומורכבות מבחינת השלכותיהן הסביבתיות, ממליץ האיגוד באמצעות נציגתו לבדוק השלכות אלה ע"י הליך של תסקיר השפעה על הסביבה או דו"ח סביבתי מצומצם יותר.

צוות האיגוד עוזר בהכנת ההנחיות לתסקיר ובמקרה של דו"ח סביבתי מנסח את ההנחיות למכין הדו"ח לשם הכנתו.
הליך התסקיר מהווה כלי מבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור אודות משמעות ההשפעות הסביבתיות הצפויות ותיקונן.

 

החומר הנאסף באיגוד מועמד לרשום הציבור ומהווה בסיס מידע לצרכי יזמים העוסקים בתכניות פיתוח.


האיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, מטרופוליטנית, דרך תכניות מפורטות ועד תיקי בניה ופרוייקטים מיוחדים. בבדיקת התכניות מתבצעים סיורים בשטח, מפגשי הבהרה עם יזמים ומומחים מקצועיים מתעמם וכן נעשה התיאום בין אנשי הצוות באיגוד לגיבוש ההערות לתכנית שנדונה.