הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

אודות תחום קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת היא קרינה (אנרגיה) שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם- כלומר, שאינה משחררת אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות.

בשנים האחרונות, גוברת החשיפה היום יומית לקרינה בלתי מייננת בשל השימוש הרחב והגובר בקרינה מסוג זה בתחומים רבים בחיינו המודרניים, בעיקר משני סוגים:

קרינה בתחום תדרי הרדיו (RF – Radio Frequency) , שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית: טלפוניה ניידת, רשתות סלולאריות, מתקני שידור לטלוויזיה ולרדיו.

קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד (ELF - Extremely Low Frequency) שמקורה במתקני החשמל למיניהם.

 

איגוד ערים להגנת הסביבה החל לפעול בנושא קרינה בלתי מייננת בשנת 2001 .

פעילותו כוללת נושאים שוטפים כמו טיפול בפניות ציבור, ביצוע מדידות קרינה באופן עצמאי ובלתי תלוי במוסדות חינוך ונושאים אחרים ייזומים וייחודיים.

 

האיגוד אינו מבצע מדידות קרינה בבתי מגורים.

 

מדידת קרינה משידורי רדיו FM
באמצעות מד קרינה נייד בחצר בית ספר

מדידת קרינה סלולארית
באמצעות
תחנה לניטור רציף במרפסת גן ילדים

להלן רשימה של הנושאים הייזומים שבוצעו מאז שנת 2001 בסדר כרונולוגי,
חלקם נמשכו מספר שנים: