הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

אודות תחום מניעת רעש

פעילות האיגוד במניעת רעש מתבטאת בכמה תחומים:

 • מעורבות בתכנון והשתתפות בועדה לקביעת תקנות להגבלת רעש.
 • פיקוח על התעשייה (דוגמת מחצבה, נמל חיפה).
 • בדיקות רעש תחבורה (מהרכבת ומכבישים).
 • השתתפות באכיפה דרך בתי המשפט.
 • טיפול בתלונות על רעש שנגרם על ידי עסקים, מפעלים או מוסדות.
 • הדרכה בעבודות מחקר בנושאים קשורים לרעש סביבתי- דוגמת עבודת המגיסטר באוניברסיטת חיפה שהסתיימה בשנת 2001. נושא העבודה: "חיזוי מפלסי רעש לפי מודל תלת-ממדי של התבליט והתכסית, בהדגמה על מפעל המלט "נשר".
 • העלאת מודעות הציבור לנושא מניעת רעש - דוגמת המבצע שיצא לפועל בתחילת שנת 2001. המבצע כלל פנייה בדיוור ישיר בשלוש שפות (עברית, ערבית ורוסית) למשקי בית בתחום האיגוד, ושילוט ברחובות שבשטח השיפוט של ערי האיגוד. מטרת המבצע: הורדת מפלס הרעש הסביבתי על ידי פנייה ליוצר הרעש - הציבור.

איגוד ערים משתף פעולה עם הפיקוח הכללי והמחלקות לרישוי עסקים בעיריות ומשטרת ישראל לצרכי אכיפת מניעת הרעש.

הבסיס החוקי בנושא רעש, עליו נבנות חוו"ד של האיגוד ניתן בתקנות לחוק למניעת מפגעים:

 • תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.
 • תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ב - 1992.
 • תקנות למניעת מפגעים - (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979.
 • חוקי עזר עירוניים - מניעת רעש.

תמצית ההגדרות השימושיות בנושא רעש בלתי סביר נתונה בתקנות.

מניעת רעש