הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

אודות תחום חומרים מסוכנים

מחלקת חומרים מסוכנים באיגוד עוסקת בפיקוח והנחיות בתחום חומרים מסוכנים (חומ"ס):

 

  • פיקוח על מפעלי תעשייה העוסקים בחומ''ס בהתאם להוראות החוקים, התקנות והצווים אישיים בנושא חומ"ס.
  • פיקוח על הובלת חומ''ס בכבישים ,רכבות ,נמל ובצנרת.
  • בדיקת תיקי מפעל וסקרי סיכונים של המפעלים.
  • מתן הנחיות להכנת סקרי סיכונים במתבסס על המתודולוגיה של הסקר האינטגרטיבי של מפרץ חיפה.
  • ייעוץ לרשויות התכנון והבניה בעניין אישורי הקמת מפעלים חדשים העוסקים בחומ"ס.
  • הכנת תנאים מיוחדים לרשיונות עסק של מפעלים בנושא חומ"ס.
  • כוננות והשתתפות בתקריות חומרים מסוכנים: כונני האיגוד מצוידים בניידת לגילוי וזיהוי חומ"ס הכוללת מכשירים לבדיקת כימיקלים שונים וציוד מגן אישי.

 

 

נחומרים מסוכנים

רקע כללי

בשנת 1996 פורסם חוק עזר לאיגוד ערים (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים).

בשנת 1998 פורסם הסקר האינטגרטיבי לחומרים מסוכנים לכל אזור מפרץ חיפה שהוכן ע"י החברה ההולנדית T.N.O, המשקף את המצב הקיים והעתידי של תכנית תמ"א 30.
תוצאות הסקר אומצו ע"י ממשלת ישראל והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
כל פרויקט עתידי שקשור לנושא חומ"ס ייבדק בהתאם לקריטריונים של הסקר האינטגרטיבי, דהינו סיכון אישי וסיכון ציבורי.